Articles by Tony Jensen

Tony Jensen

Tony Jensen, currently unaffiliated, is a former student at Gothenburg University and the Swedish Defence University. He has participated in a number of international conferences on international relations and security policy. His specialisation is the use of deception and influence operations as a means to further an actor’s interests. The main focus of his research has been Russian activities in its near abroad. ********************************************************************************************** Тоні Йенсен, незалежний експерт, колишній студент Гетеборзького університету та Шведського університету оборони. Він брав участь у ряді міжнародних конференцій з питань міжнародних відносин та політики безпеки. Його спеціалізація - це використання операцій з введення в оману та операцій впливу, як засобу досягнення інтересів акторів. Основна увага його дослідження - діяльність Росії в її близькому зарубіжжі.


0

FACING THE RUSSIAN SCHOOL OF SOFT POWER

This article addresses the nature of the use of influence operations by the federal government of the Russian Federation’s as well as ways for detecting and countering such operations. This has been done via a qualitative study of the concept, the Russian government’s use, and principles for countering influence operations. The article concludes that the…

0

СТИКАЮЧИСЬ З РОСІЙСЬКОЮ ШКОЛОЮ М’ЯКОЇ СИЛИ

У цій статті розглядається природа використання операцій впливу Федеральним урядом Російської Федерації, а також шляхи виявлення та протидії подібним операціям. Ця робота була проведена шляхом якісного вивчення концепції, яку використовує російський уряд, та принципів протидії операціям впливу. У статті, робиться висновок, що такі операції, як виявляється, керуються вимушеною зміною уявлення концепції м’якої сили. Також стверджується,…

Images are for demo purposes only and are properties of their respective owners. Published by NGO “Promotion of Intercultural Cooperation” (Ukraine), Centre of International Studies (Ukraine), with the financial support of the Representation of the Friedrich Ebert Foundation in Ukraine and The Black Sea Trust for Regional Cooperation
Copyright © 2015-2020 UA: Ukraine AnalyticaWEB Design DS STUDIO