Articles by Maksym Kyiak

Maksym Kyiak

Maksym Kyiak is a Doctor of Philosophy, the Deputy Director in the Central European Institute, and a co-founder of “Global Ukrainians”, a worldwide network of public diplomats. He worked at various academic and governmental institutions in Ukraine and abroad. He has represented Ukraine at the CAHROM Committee in the Council of Europe and was one of the co-authors of the research of the NATO StratCom COE on the role of humor in strategic communications, “StratCom Laughs: In Search of an Analytical Framework”. Maksym is also working on his postdoctoral research on information society and its influence on religious processes. Research interests: disinformation, information warfare, public policy, foreign policy, sociology of religion, ethnic policy**************************************************************************Максим Кияк – к.філософ.н., заступник директора Інституту Центральної Європи та співзасновник організації "Global Ukrainians", всесвітньої мережі публічних дипломатів. Працював у різних навчальних та державних установах України та за кордоном. Він представляв Україну в Комітеті CAHROM в Раді Європи та був одним із співавторів дослідження Центру вивчення передового досвіду зі стратегічних комунікацій щодо ролі гумору у стратегічних комунікаціях - "Стратком Сміється: у пошуках аналітичної системи". Максим також працює над пост-докторською роботою з інформаційного суспільства та його впливу на релігійні процеси. До його наукових інтересів входять наступні теми: дезінформація, інформаційна війна, державна політика, зовнішня політика, соціологія релігії, етнічна політика.


0

ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ КРЕМЛЯ В 21 СТОРІЧЧІ: ЕСТОНІЯ, ГРУЗІЯ, УКРАЇНА

Ця стаття присвячена застосуванню методів ведення інформаційної війни під час так званої “Бронзової ночі” – подій в Естонії у 2007 році, під час російсько-грузинської війни у 2008 році та російської агресії проти України, починаючи з 2014 року. Події в Естонії, описані як перше широкомасштабне застосування методів ведення кібер-війни у поєднанні з розповсюдженням дезінформації проти суверенної…

Images are for demo purposes only and are properties of their respective owners. Published by NGO “Promotion of Intercultural Cooperation” (Ukraine), Centre of International Studies (Ukraine), with the financial support of the Representation of the Friedrich Ebert Foundation in Ukraine and The Black Sea Trust for Regional Cooperation
Copyright © 2015-2019 UA: Ukraine AnalyticaWEB Design DS STUDIO